Nejstarším sportem v naší obci je kopaná. Tento sportovní kroužek byl v naší obci založen 28. srpna 1931.Sokol v obci založen v roce 1931. Velkou zásluhu na rozvoji zdejšího sportu má předseda Sokola br. Václav Heřman, který je v této věci neúnavným pracovníkem a za jeho vedení dosáhl sport ve zdejší obci populárních výsledků.